Onkim Kök Hücre Kordon Kanı Bankası

ONKİM Kök Hücre Teknolojileri (ONKİM), ülkemizde mevcut organ ve doku nakli yasası, kan ve kan ürünleri yasası ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikler uyarınca kurulmuş bir sağlık şirketidir.

ONKİM, göbek kordonu kanından kök hücre elde etme, saklama, işleme ve gerektiğinde tedavide kullanıma hazır hale getirme konusunda GMP (Good Manufacturing Practice-İyi Üretim Uygulamaları) koşullarında hizmet veren bir merkez olup  2006 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlara Ar-Ge desteği verebilecek yetkinlikte bir saklama ve üretim merkezine sahip olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa yerleşkesi içinde bulunmaktadır. ONKİM, gerek köklü kadrosu ve tıbbi alt yapısıyla, gerekse
Yönetim Kurulu Başkanımız Demet Sabancı Çetindoğan’ın sürekli yatırımları, GMP koşullarında ve Ar-Ge çalışmalarıyla yıllar boyu garantili ürün sunumunu teminat altına almaktadır.

ONKİM, son teknoloji ve bilimsel gelişmeleri izleyerek, deneyimli elemanlar ile kordon kanını işler ve saklar. Kordon kanı saklamaya karar vermiş ailelerle onay formu, bilgilendirme formu ve kordon kanı sözleşmesi imzalar.