Mezenkimal Kök Hücre Üretimi

ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ Göbek Kordonu Saklanması - Göbek Kordonundan Mezenkimal Kök Hücre Üretimi için T.C. Sağlık Bakanlığı denetimleri tamamlanmış, faaliyet belgesi alınmıştır.

Mezenkimal Kök Hücre Nerelerde Bulunur?

MKH’ler organizmada birçok yerde bulunur. Ama en çok bulunduğu yerler: kemik iliği, yağ dokusu, diş pulpası, plasenta, amniyon sıvısı ve göbek kordonudur.

Göbek Kordonu Nedir?

Göbek kordonu doğumdan hemen sonra plasenta ile birlikte atılan ve gebelik boyunca çocuğu besleyen, anneyle çocuk arasındaki tüm iletişimi sağlayan bir yapıdır. Çapı 1-2 cm, uzunluğu 10-50 cm arasında değişir. Jölemsi sert bir dokudan yapılmıştır (Wharton Jölesi) ve bunun içinden biri toplar damar (ven)  ikisi atar damar (arter) olmak üzere 3 tane damar geçer.

Göbek Kordonundan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücreler Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Kemik, kıkırdak, yağ dokusu, sinir ve bağ dokusu gibi mezenkim hücrelerinden gelişmiş doku ve organların zarar görmesi sonucu oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Organ nakillerinde vücudun yeni organı reddetmemesi için kullanımı FDA dahil tüm kurumlarca onaylanmıştır. Bunun yanı sıra, serebral palsi, otizm, çocuklardaki işitme kaybı, Tip-I diyabet ayrıca Parkinson gibi sinir sistemi harabiyeti; MS (multiple skleroz), romatoit artirit, osteogenesis imperfekta gibi oto-immün hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği düşünülmüş ve bunu araştırmak için yurt içi ve yurt dışında FDA ve EMA onaylı birçok klinik araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Göbek Kordonu Ne kadar Süre Saklanır?

Göbek kordonunun -1960C’ sıvı azot tankında çok uzun yıllar saklanabileceği biliniyor ise de henüz bununla ilgili yönetmelik çıkmamıştır. Bununla birlikte embriyo ve diğer hücrelerin bozulmadan çok uzun yıllar saklanabileceği gerçeği göz vönüne alınırsa, göbek kordonu da aynı süre saklanabilecektir.

Göbek Kordonunu Neden Saklayalım?

Göbek kordon kanını saklamanın yanı sıra beraberinde göbek kordonunu da saklamak farklı tipte hücreler içerdiklerinden ve farklı hastalıklarda tedavi oluşturduklarından dolayı avantaj sağlamaktadır. Göbek kordonunu oluşturan jölemsi maddenin içinde, kordon kanındaki gibi kan yapıcı sisteme ait (hematopoetik) kök hücreler olmadığından lösemi, lenfoma gibi kan hastalıklarında kullanılmaz. Buna karşılık, kordon kanına kıyasla farklı hastalıkların (örneğin başta Doku Uyuşmazlığı Hastalığı olmak üzere yukarıda belirttiğimiz hastalıklar) tedavisinde Mezenkimal Kök Hücreler (MKH) kullanılabilir.

MKH’ler kordon kanında da vardır ancak miktarı göbek kordonuna göre çok azdır. Kemik iliğinden MKH elde etmek anestezi altında ve ağrılı olabilen cerrahi bir işlem gerektirir. Kordon dokusunda bulunan MKH’ler diğer kaynaklara göre en kolay, zararsız, ağrısız bir şekilde elde edilir. Göbek kordonunun bir kısmının doğumdan sonra alınıp saklanması yeterlidir.

En önemlisi, Kordonda bulunan Mezenkimal KöK Hücreler gençtir ve çevresel zararlı etkenlerle henüz temas etmemiş hücrelerdir. (Çevresel etkiler için tıklayınız)

İlerleyen yıllarda daha geniş alanlarda kullanım şansı artracağı için kordonun kendisini de kordon kanı ile birlikte saklamak oldukça iyi bir yöntemdir.

ONKİM’in Göbek Kordonu Çalışma Yöntemi?

ONKİM’de, göbek kordonu tüm dünyaca kabul edilen bir yöntemle saklamaktadır. Kordondan elde edilen mezenkimal kök hücreleri ise  laboratuarımızda geliştirilen ve  TC Sağlık Bakanlığı’ nca denetlenerek onaylanan bir yöntemle üretmektedir. Göbek kordonu saklanması ve kordondan mezenkimal kök hücre üretilmesi için TC Sağlık Bakanlığın’ca  faaliyet belgesi alınmıştır.