MEZENKİMAL KÖK HÜCRE

MEZENKİMAL KÖK HÜCRE (MKH) Nedir?

Mezenkimal kök hücreler (MKH), bağ dokuda bulunan ana hücrelerdir. MKHler, vücutta bulundukları dokulardan hasarlı olan dokulara geçme yeteneğine sahiptirler ve her ortamda farklılaşma yetenekleri mevcuttur.

Mezenkimal Kök Hücrelerin Özellikleri Nelerdir?

  • Her dokuya farklılaşma yeteneğine sahip hücrelerdir.
  • Nöron, hepatik, pankreatik hücre gibi hücrelere de farklılaşma (transdiferansiasyon) yeteneğine sahiptirler.
  • Bulundukları ortamdaki hasarları tamir etmenin yanı sıra, başka dokulardaki hasar bölgesine göç ederek tamir etme yetenekleri bulunmaktadır.
  • İmmünsupresif / non-immünojenik özelliklerinden dolayı bağışıklık sistemini uyarmazlar.

Mezenkimal Kök Hücreler Nerelerde Bulunur?

Mezenkimal Kök Hücreler, organizmada kemik iliği, göbek kordonu, yağ dokusu, diş pulpası, plasenta ve amniyon sıvısı gibi birçok farklı dokuda bulunur.

Yağ (adipoz) Doku, Kemik I·liği ve Göbek kordonundan elde edilerek GMP standardına sahip laboratuvarlarımızda kültüre edilen, kalite kontrol analizlerinden geçerek hastaya uygulamaya hazır hale getirilen MKHlerin, güçlü rejeneratif etkileri, yeni damar oluşturma kapasiteleri ve bağışıklık sistemi baskılayıcı/düzenleyici etkileri sayesinde çok geniş bir uygulama yelpazeleri vardır.

Mezenkimal Kök Hücrelerin Klinik Kullanımları Nelerdir?

  • MKH’ler kemik, kıkırdak, kas ve yağ dokusu gibi mezenkimal hücrelerinden gelişen doku ve organların zarar görmesi sonucu oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılır.
  • Güçlü immünsupresif etkilerinden dolayı, allojenik kök hücre nakillerinden sonra gelişen akut Graft versus Host Hastalığı’nın (Doku reddi hastalığı) profilaksi ve tedavisinde kullanılır.
  • Otoimmün Ensefalomyelitis, Osteogenezis I·mperfecta, Romatoit Artrit, Crohn Hastalığı, Sistemik Lupus, Tip I Diyabet, Multiple Skleroz gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini gösteren klinik araştırma çalışmaları mevcuttur.
  • Yumuşak doku defektlerinde, iyileşmeyen kronik yaralarda (diyabetik yaraları gibi),yanık izlerinin tedavisinde, periferik damar hastalıklarında (Burger, iskemik ayak gibi), tümörlü bir dokunun çıkarılması sonrası meydana gelen doku çevresi hasarlarında (mastektomi sonrası meme dolgusu gibi), yüz dolgusu, el ve yüz gençleştirme (kırışık giderme) işlemlerinde kullanılmaktadırlar.

Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması Nasıl Yapılır?

Kemik İliği ve Yağ Doku kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin üretimi ve uygulaması otolog yani kişiye özel olarak yapılırken, Göbek Kordonu kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin üretimi ve uygulaması allojenik (bağış) olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişiye özel mezenkimal kök hücrelerin üretimi için hekim talebi doğrultusunda hastadan Kemik İliği ve/veya Yağ doku biyopsisine ihtiyaç duyulmaktadır. Biyopsi alımı ile birlikte kişiden kan alınarak özel transfer koşullarında ONKI·M GMP laboratuvarlarına gönderilir.

Laboratuvarda mezenkimal kök hücreler kişinin kendi kanından elde edilen serumunda kültüre edilerek çoğaltılır. Gerekli kalite kontrol testlerinin uygun olması durumunda uygulanacak bölgeye ve hasara bağlı olarak hekim tarafından istenen sayıda mezenkimal kök hücre hazırlanır ve uygulanmak üzere transfer edilir. Transferi gerçekleştirilen hücrelerin 48 saat içerisinde uygulanması gereklidir.