KONDROMEMBRAN

KONDROSİT Nedir?

Kıkırdak dokusu kendini yenileyebilme yeteneği sahip bir dokudur. Kondrositler ise kıkırdak dokuyu olus¸turan ve kollajen u¨retiminden sorumlu olan hu¨crelerdir.

KONDROSİT Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Femoral kondillerde,
 • Evre III ve evre IV kıkırdak yaralanmalarında,
 • Kıkırdak hasarlarında,
 • Tendon yaralanmaları, tendinit/tendinosis problemlerinde,
 • Eklem dejenerasyonlarında,
 • Spor yaralanmalarında (ayak bileği, omuz, dirsek) hastalara uygulanabilir.

KONDROSİT Uygulaması Nasıl Yapılır?

Kişiye özel kondrosit hücrelerin üretimi için hastadan sağlıklı bir kıkırdak dokusu biyopsisine ihtiyaç duyulmaktadır. Artroskopi metodu ile 1-2 mm3 büyüklüğünde biyopsi alınır.

Aynı zamanda kişiden kan alınarak özel transfer kos¸ullarında ONKI·M GMP laboratuvarlarına gönderilir. Laboratuvarda kondrosit hücreler kis¸inin kendi kanından elde edilen serumunda kültüre edilerek çogˆaltılır.

Gerekli kalite kontrol testlerinin uygun olması durumunda uygulanacak bölgeye ve hasara bagˆlı olarak hekim tarafından istenen sayıda kıkırdak hücresi hazırlanır ve uygulanmak üzere transfer edilir.

Transferi gerçekleştirilen hücrelerin 48 saat içerisinde uygulanması gereklidir.

Kondrosit hücreler hastanın rahatsızlığına ve hekimin tercihine göre 2 farklı şekilde uygulanabilir;

 • Solüsyon içerisinde süspanse halde bulunan kondrosit hücrelerin direkt olarak eklem içerisine enjekte edilmesi yoluyla,
 • Farklı eklem içi dolgu malzemeleri ile birleştirerek, eklem içerisine enjekte edilmesi yoluyla kullanılabilir.


KONDROMEMBRAN Nedir?

ONKİM laboratuvarları tarafından hazırlanan kondrosit ürünü hekim tarafından talep edildiği takdirde kollajen tabanlı bir membran üzerinde homojen bir şekilde ekilebilir. Bu durumda ürün ‘KONDROMEMBRAN’ ismini alır.

KONDROSİT ve KONDROMEMBRAN Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 • Kıkırdak rejenerasyonu çok yavaş gerçekleşen bir doku tipidir.
 • Bu sebeple, kondrosit uygulamalarından yaklaşık 6-8 ay sonra etkileri hissedilmeye başlanır.
 • Daha iyi klinik sonuçlar için, operasyon sonrası izlem, hekim tarafından verilen fiziksel tedavi ve rehabilitasyon programları büyük önem taşır.

KONDROMEMBRAN Uygulaması Nasıl Yapılır?

Kondromembranın uygulanacağı bölgedeki kıkırdak dokusu kemik bölgesine kadar temizlenir. Sağlıklı kıkırdak dokuya ulaşana kadar küretaj yapılır. Yapılan küretaj alanı kenarlarının açığa çıkan kemik tabanına dik olması önemlidir.

Hasarlı bölge temizlendikten sonra uygulanacak alanın kalıbı alınır. Alınan kalıp büyüklüğü kadar membran makas yardımı ile kesilir. Membran ürününün düz olan yüzeyi eklem içine bakacak s¸ekilde, pürüzlü olan yüzeyi ise hasar tabanına bakacak s¸ekilde yerles¸tirilmelidir.

Kesilen membran doku yapıştırıcısı vb. ile uygulanacak alanın üzerine sabitlenir. Sabitlenmenin ve kanamanın olup olmadığı kontrol edilerek bölge temizlenerek kapatılır.