Kök Hücreler Nerelerde Bulunur?

Kök hücreler vücudumuzda pek çok doku ve organda bulunur.

Kemik iliği, Sinir sistemi, Beyin, Sindirim sistemi, Kalp, Akciğer, Cilt, Yağ dokusu ve özellikle Bebek Kordon Kanı ve Göbek Kordonu kök hücre odakları barındırırlar.