KVKK

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE AYDINLATMA METNİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Siz Sayın ailelerimize / hastalarımıza ait kişisel bilgiler, Şirketimiz ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. tarafından, Kalite Yönetim Sistemi’nde yer alan “KG-P05-F01 KORDON KANI-GÖBEK KORDONU - SÜNNET DERİSİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU” ve “KG-P05-F19 HÜCRESEL ÜRÜN SİPARİŞ VE BİLGİLENDİRME ONAM FORMU” kullanılarak, doku / hücre alımı sırasında açık rıza ve beyanınızla, imzanız alınarak Hasta Kayıt Sistemi’ne işlenmek amacıyla toplanmaktadır. Hasta Kayıt Sistemi oluşturulması ve kayıtların tutulması gibi konularda açık rızanızın alınması, özgür iradenizle verilmiş olan bilgilerin gizliliği, kayıt altına alınma şekli ve düzenlenmesi hususunda, aşağıda belirtilen şekilde gizlilik politikaları belirtilmiştir.

ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. bilgilerin ve işlemlerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti’nin emrettiği hükümler çerçevesinde, HEMOSOFT yazılımı ile şifrelenmiş, “ROHDE & SCHWARZ gate protect” güvenlik duvarı ile dışarıdan erişim engellenmiş olup, hasta bilgileri güvence altına alınmıştır. Web sitemiz üzerinden yapılan kredi kartı ile ödeme işlemlerinde SSL (Secure Sockets Layer) şifreli güvenlik teknolojisi ve Sanal POS alt yapısı kullanılmaktadır. Bu şekilde sistemler, kişiye ait her türlü gizli, bilgi/bilgilerin sisteme güvenli bir şekilde aktarılması, istenmeyen kişi ve/veya kurumlar tarafından alınıp, kullanılmasını engellemektedir. Bu kişisel bilgiler, 3. kişiler ve diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez. Ailelere / hastalara ait bilgiler, ilgili mevzuatlar çerçevesinde Mesul Müdür denetiminde şifrelenerek (bebeğin/hastanın isim ve soy isim baş harfleri), başka herhangi bir bilgi içermeyecek şekilde sadece T.C. Sağlık Bakanlığı yetkililerince talep edildiği takdirde takdim edilebilir.

Siz değerli ailelerimize/hastalarımıza ait sözleşme imzalanması ile alınmış bilgiler ve analiz sonuçları hücre / dokunuz saklandığı müddetçe süresiz olarak kayda alınmıştır. Hücre / dokunuz imha edilse dahi Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği (Sayı:25866, Tarih:05/07/2005) 2. Kısım 2. Bölüm, 16. Madde f bendinde yer alan “Yazılım ve donanım arşivdeki bilgilerin, en az 30 yıl süreyle saklanmasını mümkün kılacak biçimde düzenlenmiş olması gerekir.” ifadesine istinaden kişilere ait bilgiler, ürünler herhangi bir nedenle imha edilse dahi imha edilmez, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak saklanmaya devam edilir.

Otolog olarak saklanan ürünlerin allojenik kullanıma açılması durumunda, Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği (Sayı:25866, Tarih:05/07/2005) 4. Kısım 19. Maddesinde yer alan “doku sahibine ait kayıtlar gizlilik içerisinde korunması ve transfer esnasında kimlik verileri içeren etiketlerin silinmesi kaydıyla allojenik olarak saklanmaya devam edilir” ifadesine istinaden kişilere ait tüm kayıtlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak korunur ve transfer esnasında kimlik verilerini içeren etiketler silinir.

Ailelerimiz / hastalarımız, bilgilerin ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. tarafından nasıl ve hangi şekilde saklandığını öğrenmek için 0212 276 44 49 telefondan veya info@onkim.com.tr mail adresinden 09:00 - 17:00 saatleri arasında, resmi ve dini bayramlar hariç, Cumartesi- Pazar günleri hariç, bilgi talep edebilecekleri gibi yazılı bilgi de talep edebilirler.

Veri Sorumlusu:ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş.
Adres:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ ÜNİVERSİTE MAH. SARIGÜL SOK. NO:37/2 AVCILAR / İSTANBUL

ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına göre kurulmuş olan şirketimiz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli ailelerimizin / hastalarımızın kişisel verilerin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

Siz değerli ailelerimizin / hastalarımızın, açık rıza vererek şirketimizle paylaşmış olduğu kişisel veriler, şirket kayıtlarına, KVKK’nın belirlediği şekilde, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatları gereğince şifreleyecek, şirket faaliyet ve hizmet alanları ile sınırlı olmak üzere işlenebilecek, sınıflandırılabilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, güncellenerek, siz değerli ailelerimizin / hastalarımızın haklarına halel gelmeyecek ve meşru bir şekilde işlenmektedir. ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. bünyesinde çalışan tüm personel, hastalara ait numunelerde tarafsız davranacağını ve yaptığı analizlerin sonuçlarının ve hastalara ait gizli bilgilerin güvenliğinden birebir sorumlu olarak, herhangi bir şekilde bu bilgileri ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. dışına taşımayacağını ve taşıdığı takdirde gerekli sorumluluğu üzerine alacağını ‘Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı’ doğrultusunda deklare etmektedir. Firma bünyesinde çalışan Mali ve İdari İşler Birimi ile Müşteri İlişkileri ve Lojistik Birimi’nin ailelere / hastalara ait iletişim bilgileri (Ad-Soyad, TC kimlik numarası, Doğum Tarihi, Adres, Telefon) dışında herhangi bir analiz sonucuna ulaşması ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. tarafından engellenmiştir. Analiz sonuçları sadece ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. Laboratuvar Personeli tarafından izlenebilmektedir. Ailelere / hastalara ait analiz/test sonucu ile ilgili bilgilendirme Mesul Müdür denetiminde sadece yetkilendirilmiş Laboratuvar Personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Ailelere / hastalara ait analiz/test sonuçları, ailenin yazılı onayı ile tedavi amacıyla talep edildiği takdirde İlgili Hekim’ine iletmekle yükümlüdür.

Kişisel verileriniz; şirketimizde sigortalı Müşteri İlişkileri ve Lojistik personeli tarafından;

Kordon Kanı Bankacılığı

 1. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Kayıt Bilgileri Formu
 2. Kordon Kanı Saklama Sözleşmesi
 3. Kordon Kanı Verici Anne İçin Bilgilendirme Olur Ve Onay Formu
 4. Kordon Kanı Taahhütnamesi
 5. Kordon Kanı Spesifikasyon Dışı Ürün Onay Formu
 6. Kordon Kanı Hekim Onay Formu
 7. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Teslim Tutanağı
 8. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Kordonu Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 9. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Deri Biyopsi Kaynaklı Fibroblast Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Hücresel Ürün Yıllık Saklama Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 3. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Deri Biyopsi Kaynakli Fibroblast Hücre İzolasyonu

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Sünnet Derisi Bankacılığı / Sünnet Derisi Kaynaklı Fibroblast Hücre Üretimi

 1. Sünnet Derisi Kayıt Bilgileri Formu
 2. Sünnet Derisi Saklama / Sünnet Derisi Kaynaklı Fibroblast Hücre Üretimi Sözleşmesi
 3. Sünnet Derisi Verici Anne İçin Bilgilendirme Olur Ve Onay Formu
 4. Sünnet Derisi Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 5. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Saç Folikülü Kaynaklı Kök Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Hücresel Ürün Yıllık Saklama Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 3. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Göbek Kordonu Bankacılığı / Göbek Kordonu Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Üretimi

 1. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Kayıt Bilgileri Formu
 2. Göbek Kordonu Saklama / Göbek Kordonundan Mezenkimal Kök Hücre Üretimi Sözleşmesi
 3. Göbek Kordonu Verici Anne İçin Bilgilendirme Olur Ve Onay Formu
 4. Göbek Kordonu Taahhütnamesi
 5. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 6. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Teslim Tutanağı
 7. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Yağ Dokusu Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Zenginleştirilmiş Yağ Kök Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Diş Bankacılığı / Diş Pulpası Kaynaklı Kök Hücre Üretimi

 1. Diş Kayıt Bilgileri Formu
 2. Diş Saklama / Diş Pulpası Kaynaklı Kök Hücre Üretimi Sözleşmesi
 3. Sünnet Derisi Verici Anne İçin Bilgilendirme Olur Ve Onay Formu
 4. Diş Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 5. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Kıkırdak Dokusu Kaynaklı Süspanse Kondrosit Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Kıkırdak Dokusu Kaynaklı Membranlı Kondrosit Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Trombosit Zengin Plazma

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Allojenik Bankacılık

 1. Allojenik Ürün Bilgilendirme, Sorgulama Ve Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

açık rızanız ile imzalatılarak toplanmaktadır. İstanbul, Adana, Antalya bölgesinde sigortalı Müşteri İlişkileri ve Lojistik personelimiz bulunmakta olup, Ankara, İzmir, Trakya bölgesinde anlaşmalı olduğumuz bayilerimiz faaliyet göstermektedir. Sigortalı Müşteri İlişkileri ve Lojistik personelimizin isimleri www.onkim.com.tr sitemizde güncel olarak ilan edilmektedir.

ONKİM KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ TİC. ve SAN. A.Ş.’nin ilgili kanunlar gereğince çalıştırması gereken personele ait görev tanımları ve isimleri www.onkim.com.tr internet sitemizde Organizasyon Şeması’nda yer almaktadır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; T.C. Sağlık Bakanlığı’nın emrettiği ilgili mevzuatlara (5624 No.lu Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (Sayı:26510- Tarih:02/05/2007), T.C Sağlık Bakanlığı Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği (Sayı:25866 - Tarih:05.07.2005), T.C Sağlık Bakanlığı İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (Sayı: 27742 – Tarih:27.10.2010), T.C Sağlık Bakanlığı İnsan Doku Ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama Ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ (Sayı: 28962 - Tarih: 04.04.2014)), KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla saklamaktadır ve üçüncü kişi ve taraflara aktarmamaktadır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar doğrultusunda ilgili ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmektedir.

Kişisel verileriniz; şirketimizde sigortalı Müşteri İlişkileri ve Lojistik personeli tarafından;

Kordon Kanı Bankacılığı

 1. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Kayıt Bilgileri Formu
 2. Kordon Kanı Saklama Sözleşmesi
 3. Kordon Kanı Verici Anne İçin Bilgilendirme Olur Ve Onay Formu
 4. Kordon Kanı Taahhütnamesi
 5. Kordon Kanı Spesifikasyon Dışı Ürün Onay Formu
 6. Kordon Kanı Hekim Onay Formu
 7. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Teslim Tutanağı
 8. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Kordonu Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 9. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Deri Biyopsi Kaynaklı Fibroblast Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Hücresel Ürün Yıllık Saklama Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 3. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Deri Biyopsi Kaynakli Fibroblast Hücre İzolasyonu

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Sünnet Derisi Bankacılığı / Sünnet Derisi Kaynaklı Fibroblast Hücre Üretimi

 1. Sünnet Derisi Kayıt Bilgileri Formu
 2. Sünnet Derisi Saklama / Sünnet Derisi Kaynaklı Fibroblast Hücre Üretimi Sözleşmesi
 3. Sünnet Derisi Verici Anne İçin Bilgilendirme Olur Ve Onay Formu
 4. Sünnet Derisi Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 5. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Saç Folikülü Kaynaklı Kök Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Hücresel Ürün Yıllık Saklama Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 3. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Göbek Kordonu Bankacılığı / Göbek Kordonu Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Üretimi

 1. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Kayıt Bilgileri Formu
 2. Göbek Kordonu Saklama / Göbek Kordonundan Mezenkimal Kök Hücre Üretimi Sözleşmesi
 3. Göbek Kordonu Verici Anne İçin Bilgilendirme Olur Ve Onay Formu
 4. Göbek Kordonu Taahhütnamesi
 5. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 6. Kordon Kanı - Göbek Kordonu - Sünnet Derisi Teslim Tutanağı
 7. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Yağ Dokusu Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Zenginleştirilmiş Yağ Kök Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Diş Bankacılığı / Diş Pulpası Kaynaklı Kök Hücre Üretimi

 1. Diş Kayıt Bilgileri Formu
 2. Diş Saklama / Diş Pulpası Kaynaklı Kök Hücre Üretimi Sözleşmesi
 3. Sünnet Derisi Verici Anne İçin Bilgilendirme Olur Ve Onay Formu
 4. Diş Ödeme Ve Sözleşme Süreleri Formu
 5. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Kıkırdak Dokusu Kaynaklı Süspanse Kondrosit Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Kıkırdak Dokusu Kaynaklı Membranlı Kondrosit Hücre Üretimi

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Trombosit Zengin Plazma

 1. Hücresel Ürün Sipariş Ve Bilgilendirme Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

Allojenik Bankacılık

 1. Allojenik Ürün Bilgilendirme, Sorgulama Ve Onam Formu
 2. Gizlilik Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

açık rızanız ile imzalatılarak toplanmaktadır. İstanbul, Adana, Antalya bölgesinde sigortalı Müşteri İlişkileri ve Lojistik personelimiz bulunmakta olup, Ankara, İzmir, Trakya bölgesinde anlaşmalı olduğumuz bayilerimiz faaliyet göstermektedir. Sigortalı Müşteri İlişkileri ve Lojistik personelimizin isimleri www.onkim.com.tr sitemizde güncel olarak ilan edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“onkim@hs03.kep.tr”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) Şirketimize iletebilirsiniz.

Siz değerli ailelerimize / hastalarımıza ait sözleşme imzalanması ile alınmış bilgiler ve analiz sonuçları doku / hücre saklandığı müddetçe süresiz olarak kayda alınmıştır. Doku/hücre imha edilse dahi bilgiler Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği (Sayı:25866, Tarih:05/07/2005) 2. Kısım 2. Bölüm, 16. Madde f bendinde yer alan “Yazılım ve donanım arşivdeki bilgilerin, en az 30 yıl süreyle saklanmasını mümkün kılacak biçimde düzenlenmiş olması gerekir.” ifadesine istinaden kişilere ait bilgiler, ürünler herhangi bir nedenle imha edilse dahi imha edilmez, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak saklanmaya devam edilir.

Otolog olarak saklanan ürünlerin allojenik kullanıma açılması durumunda, Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği (Sayı:25866, Tarih:05/07/2005) 4. Kısım 19. Maddesinde yer alan “doku sahibine ait kayıtlar gizlilik içerisinde korunması ve transfer esnasında kimlik verileri içeren etiketlerin silinmesi kaydıyla allojenik olarak saklanmaya devam edilir” ifadesine istinaden kişilere ait tüm kayıtlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak korunur ve transfer esnasında kimlik verilerini içeren etiketler silinir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.onkim.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ ÜNİVERSİTE MAH. SARIGÜL SOK. NO:37/2 AVCILAR / İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu onkim@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.