Göbek Kordonu Hücreleri Neden Önemlidir?

Göbek kordonu sert yapıda ve wharton jölesi olarak adlandırılan bir maddeden oluşur. İçinde 2 adet atardamar (arter) ve bir toplardamar (ven) bulunur. Wharton Jölesi Mezenkimal Kök Hücreleri (MKH) açısından zengindir.

MKH’ler kemik, kas, kıkırdak, sinir, bağ dokusu için gerekli hücreleri yaparlar ve yenilenmesinde rol alırlar.

Ayrıca MKH’lerin çok önemli bir işlevi daha vardır. Bağışıklık sistemini düzenlenmesinde rol alırlar. Bu görevi salgıladıkları kimyasal maddeler aracılığıyla yaparlar.

Kan, doku ve organ nakillerinden sonra doku uyuşmazlığı hastalığı riski vardır. Vücutta doku reddi oluştuğunda çok ciddi ve ölümcül olabilen Doku Uyuşmazlığı Hastalığı meydana gelir (Graft versus Host Disease -GVHD). MKH’ler böyle hastalara verildiğinde bağışıklık sistemi üzerine olan düzenleyici etkileri ile doku reddi hastalığının ortaya çıkmasını ve şiddetini azaltıcı etki yaparlar. Günümüzde bu alanda kullanımı vardır.

İnsanlarda sonradan gelişen oto-immün hastalıklarda da araştırmalar yapılmaktadır. (Oto immün = vücudun kendi dokularına karşı yanlışlıkla geliştirdiği bağışıklık maddeleri ile oluşan hastalıklar, örneğin alerjik bazı hastalıklar).

MKH’lerle, Tip-I diyabet, romatoid artrit, multiple skleroz (MS) sistemik lupus eritematozus (SLE), osteogenesis imperfecta (cam kemik hastalığı) gibi hastalıklar yanında Serebral Palsi, Otizm, Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, kalp hastalıkları, çocuklarda görülen işitme kaybı ve rejeneratif (yenileyici) tıpta tedavi edici etkileri olup olmadığı yönünden yoğun bir şekilde araştırılmaktadır.