ZİYARETÇİ SAYILARI
Dün Gelen : 1180
Bugün Gelen : 97
Toplam : 1485629

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866

KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, Kordon Kanı Bankası açılması, faaliyetleri ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarının kordon kanı bankacılığı ile ilgili faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik; 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tüm yönetmelik için aşağıdaki dosyayı tıklayınız.

Kordon Kanı Yönetmeliği için tıklayınız.
ARKADAŞLARINLA PAYLAŞ
Facebook'ta Paylaş
MySpace'e Gönder!


BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR